Privacybeleid

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Endless Magazine neemt jouw privacy serieus en gaat daarom zorgvuldig met jouw gegevens om. In deze privacyverklaring lees je welke gegevens wij van jou verzamelen en waarom.

Contactgegevens

Endless Magazine
Jonkersdam 19, 
4908 AW Oosterhout

Als je vragen hebt over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan of een van je rechten wil uitoefenen, kan je contact opnemen met ons via hello@endlessmagazine.nl

Welke gegevens verwerken wij?

Om onze diensten te kunnen leveren verwerken wij de volgende gegevens van je:

 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Volledige naam
 • Adres
 • Eventueel bedrijfsnaam
 • Geboortedatum
 • (Portret)foto’s
 • Social media gebruikersnamen

Waarvoor verwerken wij gegevens?

Wij verwerken jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

Contact: Als jij telefonisch, per e-mail of via social media contact met ons opneemt, verwerken wij de gegevens die jij daarbij verstrekt om je berichten te kunnen beantwoorden. Als we meer dan twee jaar geen contact met je hebben gehad en je geen bestelling bij ons plaatst, verwijderen wij jouw gegevens. 

Het versturen van jouw bestelling: Als je iets bij ons bestelt, hebben wij jouw naam- en adresgegevens en eventueel bedrijfsnaam nodig om de bestelling te kunnen versturen. Deze gegevens bewaren wij zeven jaar, omdat we ze ook nodig hebben om op de factuur te zetten.

Het maken en versturen van facturen: Als we jou een factuur sturen, gebruiken wij hiervoor jouw naam en adres of de naam en adres van je bedrijf. Het is wettelijk verplicht om facturen (tenminste) zeven jaar te bewaren. Dit doen wij dan ook.

Reacties op social media: Wanneer je reageert op iets dat wij op social media geplaatst hebben, zien we jouw naam, gebruikersnaam en/of profielfoto. Deze reacties laten wij in principe voor altijd staan, tenzij wij de betreffende post of het gehele social media account verwijderen. Je kan reacties zelf verwijderen of, als dit niet mogelijk is, een verzoek bij ons indienen om de betreffende reactie te laten verwijderen. Je bent nooit verplicht om te reageren, als je dit doet is dit jouw eigen keuze.

Verwerking van persoonsgegevens door derde partijen

Wij maken enkel gebruik van derde partijen ter ondersteuning van onze diensten. De volgende partijen zijn aan te merken als verwerker:

 • Boekhouder voor het bijhouden van onze financiële administratie.
 • Postdiensten om bestellingen te kunnen verzenden.
 • Een hostingpartij om te website te hosten.

Deze verwerkers verwerken jouw gegevens enkel in opdracht van ons en gebruiken deze verder niet voor andere doeleinden. Wij maken enkel gebruik van derde partijen waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Wij proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van verwerkers die gevestigd zijn en gegevens verwerken binnen de EER. Soms komt het voor dat wij gebruik maken van diensten buiten de EER. Dit doen wij alleen als de betreffende bedrijven zijn gevestigd in landen die door de Europese Commissie als adequaat zijn aangemerkt.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat door onze website wordt meegestuurd en door je browser wordt opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je onze website bezoekt. Je kan cookies uitschakelen of verwijderen via de instellingen van je browser. Indien je dat doet, kunnen wij niet garanderen dat de website nog volledig werkt of juist weergegeven wordt.

Wij maken gebruik van de volgende cookies:

 • Functionele en technische cookies: Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren en om het mogelijk te maken dat je bestellingen via onze website kan plaatsen.
 • Google Analytics cookies: Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. De gegevens die we via Google Analytics verzamelen hebben we geanonimiseerd en worden 5 maanden bewaard. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. We hebben Google verboden om de via onze website verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten van Google. Google mag deze informatie enkel aan derden verschaffen op basis van een wettelijke plicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.

Beveiliging van gegevens

Wij gaan zorgvuldig om met jouw gegevens en nemen maatregelen tegen verlies, diefstal, onbevoegde toegang of ongewenste openbaarmaking. Computers, laptops, telefoons en andere apparaten waarop gegevens zijn opgeslagen, zijn beveiligd met wachtwoorden. Voor het uitvoeren van onze werkzaamheden maken wij alleen gebruik van beveiligde verbindingen en niet van openbare WiFi-netwerken. Onze website is met een SSL-certificaat beveiligd. Wij zorgen ervoor dat we altijd werken met de laatste versie van besturingssystemen, software en plugins en nieuwe beveiligingsupdates altijd zo spoedig mogelijk installeren.

Jouw rechten

Omdat we persoonsgegevens van jou verwerken, heb je een aantal rechten die je kunt uitoefenen. Het gaat om:

 • Het recht op inzage in de gegevens die we van jou hebben;
 • Het recht op correctie van onjuiste of onvolledige gegevens;
 • Het recht om gegevens te laten verwijderen;
 • Het recht op bezwaar wanneer je het niet eens bent met onze belangenafweging bij verwerkingen op grond van ons gerechtvaardigd belang;
 • Het recht om het verwerken van persoonsgegevens te beperken in afwachting van de afhandeling van een ander recht.

Als je een van deze rechten wil uitoefenen, kan je contact met ons opnemen via hello@endlessmagazine.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand reageren op je verzoek. Als je verzoek buitensporig of zeer complex is hebben wij langer de tijd om aan je verzoek te voldoen. Wij zullen je dit in voorkomende gevallen laten weten.

Mochten we er onderling niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk hiervoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Als je via een link op de website van een derde terecht komt, raden wij je aan om de privacyverklaring van deze website te lezen.

Wijzingen in de privacyverklaring

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de diensten die wij op dit moment aanbieden. Mochten wij in de toekomst extra diensten aanbieden waarbij persoonsgegevens verwerkt worden, dan zal deze privacyverklaring gewijzigd worden. Dit geldt uiteraard ook bij wijzigingen in wet- en regelgeving. De nieuwe privacyverklaring zal gepubliceerd worden op de website. Mochten de wijzigingen van direct belang zijn voor jou of ingrijpend van aard zijn, dan zullen wij dit daarnaast ook rechtstreeks communiceren.